Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Desalniettemin kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Hoewel Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. streeft naar juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de informatie kan zij ten aanzien hiervan geen garantie geven. Bij twijfel of onduidelijkheid betreffende informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V..

Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website. Op deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

De website bevat externe links. Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V. respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met Aann.bedrijf Van Herwijnen B.V..